Rozpocznij test upadłościowy online dla swojej firmy:

Czy koszty prowadzonej działalności przewyższają przychody?

Czy występują opóźnienia w regulowaniu zobowiązań?

Czy w ostatnim czasie wystąpiło zdarzenie będące zagrożeniem dla płynności finansowej firmy lub istnieje duże ryzyko jego wystąpienia w najbliższej przyszłości (np. skutki epidemii, problemy głównego kontrahenta)?

Czy wysokość przeterminowanych zobowiązań stanowi znaczną część wszystkich wymagalnych płatności?

Opóźnienia w płatnościach wynoszą:

Czy firma dysponuje płynnym majątkiem (m.in. gotówka, środki na rachunkach, łatwe do zbycia zapasy) lub innymi środkami, bez których firma może funkcjonować, a jednocześnie są atrakcyjne dla potencjalnego nabywcy (np. udziały/akcje, pojazdy, nieruchomości)?

Czy posiadany majątek oraz jego częściowa wyprzedaż pozwolą na spłatę przeterminowanych zobowiązań?

Czy istnieją realne perspektywy na poprawę płynności finansowej firmy (np. płatność za duży kontrakt, pomoc państwa, zakończenie spłaty kredytu)?

Czy firma jest osobą prawną / „ułomną” osobą prawną (np. sp. z o.o., sp.j.)

Czy wysokość zobowiązań pieniężnych przewyższa wartość całego majątku firmy i taki stan może trwać już ponad 24 miesiące?

REKOMENDACJA: Najprawdopodobniej nie masz obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale sprawdź czy nie powinieneś skorzystać z restrukturyzacji

Rozpocznij Test RestrukturyzacyjnyWróć do początku testu

REKOMENDACJA: W tej chwili nie musisz składać wniosku o ogłoszenie upadłości, ale wskazana jest wzmożona czujność. Sugerujemy kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym. Sprawdź również nasz test restrukturyzacyjny.

Rozpocznij Test RestrukturyzacyjnyWróć do początku testu

REKOMENDACJA: Powinieneś jak najszybciej skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Email

  Telefon

  Zostaw wiadomość

  Wróć do początku testu